<-------------- TERMOSNÍMKY

Termosnímkování - Termosnímky.net

Máte-li zájem o termovizní měření, zhotovení termosnímku nebo se potřebujete jen informovat na termovizi využijte prosím poptávkový formulář.

Přehled služeb termografie a aktuální ceník termovizního měření Vám usnadní orientaci v našich službách termosnímkování. 

Nejvhodnějším dobou pro měření budov je zimní období listopad až březen

Abychom u termosnímků dosáhli odpovídajících výsledků, je nutné pro provedení termovizního měření dodržet podmínky. V oblasti Brna a okolí, při využití označených balíčků služeb, neúčtujeme dopravné. Působíme po celé České republice, v Rakousku a na Slovensku. Po dohodě pracujeme také o víkendu.

V tomto dokumentu popisujeme celý postup provedení termosnímkování.

Výhody termovize u staveb

S pomocí termokamery, bezdotykovou metodou termosnímkování, se především odhalují tepelné ztráty a nepravidelnosti v plášti měřené budovy, které ukazují na tepelný most v její konstrukci. Výsledné termosnímky zobrazují chyby a nedostatky v tepelné izolaci. Ukáží se vadná těsnění dveří, oken a jejich rámů. Termosnímek odhalí praskliny v plášti budovy, které způsobují únik tepla nebo vady střešní krytiny a s tím spojená vlhká místa. Termokamera pomůže s nalezením míst s nebezpečím kondenzace vody, kde je předpoklad vzniku alergenních plísní.

Nejlevnější energie je přece ta, kterou vůbec nespotřebujete!

Termosnímkování může v některých případech vypátrat také skryté poruchy vodoinstalace a netěsnost v okruhu podlahového topení. Informujte se

Termosnímky přispějí ke snížení účtů za vytápění

Máte-li zájem o termovizní měření nebo se potřebujete jen informovat na služby termosnímkování využijte prosím poptávkový formulář.

Termosnímky pro průmysl a energetiku

V oblasti průmyslu a energetiky termosnímek objeví vadná ložiska, přehřáté elektrické nebo elektronické součástky, přechodové odpory v rozvaděčích a vadnou funkci oddělovačů páry. Termosnímkování poskytne odpovědi na široké spektrum otázek. Využijte prosím poptávkový formulář.

Termografické služby mohou být zaměřené na instalace fotovoltaických elektráren FVE. Především se jedná o kontrolu teploty rozvodů trafostanic, elektroinstalace hlavních a podružných rozvaděčů, při jejich zatížení a odhalení možných problémů spojených s jejich provozem. 

Ve spolupráci s partnerskou firmou řešíme leteckou termografii. Používá se pro snímkování rozsáhlých objektů, např. pro kontrolu provedení zateplení střech u výrobních hal nebo panelových domů. Využití je možné pro kontrolu produktovodů, jako jsou rozvody vody, rozvody tepla, plynovody, ropovody a elektřiny. Výsledná teplotní mapa získaná termovizním snímáním zobrazuje vlastnosti sledovaného objektu a prostředí, ve kterém se objekt nachází.

Další informace o termosnímkovaní najdete také na Wikipedii.

ČSN EN 13187

Diagnostiku tepelného chování budov provádíme infračervenou nekontaktní metodou dle ČSN EN 13187, používáme termokameru. Vizuálně se sleduje rozložení povrchové teploty na venkovním nebo vnitřním povrchu obvodového pláště. Vyhledávají se tepelné ztráty, tepelné mosty a únik tepla. Rozhodnutí, zda provést měření z exteriéru nebo interiéru se řídí především záměrem měření a možnostmi realizace termosnímkování s ohledem na vyloučení negativních vlivů. Měření realizujeme termokamerou - termovizním měřením. Jiné metody nepoužíváme.

Novinky

Národní centrum energetických úspor (NCEU)

15.10.2018 08:52
NCEÚ je nezisková organizace (Spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky (HKČR), Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) a společností ČEZ, a. s. Organizace je...
>>

Jak správně vybrat bojler?

18.09.2018 13:33
Typy bojlerů podle konstrukce  Pokud jste se podívali na nabídku výrobců bojlerů, možná se vám zatočila hlava. Vyznat se ve všech typech a použitých technologiích nemusí být...
>>

ZAHRADA ČECH 2018 - informace k dotaci Nová zelená úsporám

06.09.2018 14:01
Na výstavišti v Litoměřicích proběhne od 14. do 22. září již 42. ročník populárního veletrhu Zahrada Čech. Ani letos nebude chybět infostánek Státního fondu životního prostředí...
>>

Zajímavým zdícím materiálem jsou tvárnice SILKA

25.03.2018 15:38
Tvárnice SILKA převyšují jiné zdicí materiály hlavně svými zvukově izolačními schopnostmi při minimální tloušťce stěny. Stěny z vápenopískových tvárnic SILKA nabízejí jedinečné zvukově...
>>

Záznamy: 1 - 4 ze 66

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2008 - 2018 Všechna práva vyhrazena. Aktualizace: 15. října 2018. Diagnostiku tepelného chování budov provádíme infračervenou metodou dle ČSN EN 13187. Měření realizujeme termokamerou. Jiné metody nepoužíváme. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Vytvořeno službou Webnode