<-------------- termosnímek

Jak správně zateplit 80 let starý dům, aby to bylo efektivní a zároveň jsme zamezili vzniku plísní či zvýšené vlhkosti vzduchu?

16.04.2012 12:14

Dodatečné zateplení staršího domu je jistě doporučeno, protože jeho konstrukce nesplňují současné požadavky na tepelné izolace. Navíc jsou zde hygienická rizika z možné tvorby plísní. K tomu může dojít po provedení některých stavebních úprav, které zvýší vlhkost v interiéru, například osazení oken s dobrým těsněním a nedostatečné větrání před provedením zateplení domu.

Protože jsou plánovány již poměrně rozsáhlé a nákladné stavební úpravy, především obvodového pláště, nebude od věci obrátit se na stavebního projektanta se zkušenostmi s rekonstrukcí starších staveb. Ten by měl dobře vyhodnotit stavebně technický stav domu a potřebu konkrétních zásahů. Pro posouzení konkrétní situace je nutno mít k dispozici více údajů o vlhkosti objektu, konstrukci obvodových stěn, stropů, podlah a oken, situaci je potřeba vidět na místě. Dále zkušený projektant dokáže koordinovat stavební úpravy s prováděním nových instalací. Měl by spolupracovat se specialistou, projektantem nového ústředního topení, který potřebuje znát parametry konstrukcí po provedení zateplení a na to dimenzovat otopnou soustavu. Ještě předtím je možno se obrátit na energetické poradenské středisko sítě Ekis. Seznam a kontakty těchto poradců najdete na https://www.mpo-efekt.cz/stredisko/, odkaz i-ekis - seznam poradců. Zde je možno vyhledat kontakty na poradenské kanceláře ve Vašem regionu. Poradenství zde bývalo poskytováno bezplatně, lze i domluvit poradenství na místě, většinou již placené.

V případě dodatečného zateplení je nutno posoudit vhodnost použití vnějšího kontaktního zateplovacího systému (VKZS) na staré zdivo. Rozhodujícím činitelem je zde jeho vlhkost. Pokud v době výstavby byly již provedeny dobré hydroizolace a zdivo je suché, není důvod k obavám. Lepené systémy však nejsou doporučovány u zdiva s vlhkostí vyšší než 7,5%, optimum je do 5 %. V případě pochyb doporučujeme změření vlhkosti a salinity, což může provést i technik dodavatele zateplovacího systému v rámci technické pomoci a nabídky. Jeli vlhkost vysoká, je nutno odborně navrhnout způsob jejího snížení, což je poměrně složité a vždy by to měl dělat specialista v oboru. Minerální izolant je ke staršímu zdivu z hlediska difúze šetrnější, avšak vaty jsou oproti polystyrénům nasákavější, dochází pak k dočasnému snížení tepelně izolačních vlastností, pokud se jejich vlhkost zvýší (za sucha jsou tepelné vodivosti obou materiálů prakticky stejné). Jednoznačná výhoda kamenné vlny je zase v její nehořlavosti.

Při návrhu opravy a zateplení vnějšího pláště budovy musí projektant vycházet ze současné normy ČSN 73 0540-2. Ta rozlišuje dvě hodnoty součinitele prostupu tepla a to - požadovanou a doporučenou. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Pro dosažení dobrých energetických vlastností domu jako celku závisí nejen na obvodových stěnách. Je nutno splnit doporučené (tedy ty přísnější) hodnoty tepelné izolace i u ostatních konstrukcí tak, jak doporučuje norma. To znamená do podkroví půdy nebo střechy vložit alespoň 26 až 30 cm tepelné izolace, do podlah kolem 10 cm, v případě podlahového topení i více, použít okna s U pod 1,1 W/m2.K, správně řešit detail u základu, odizolovat nevytápěné místnosti uvnitř domu atd. Důraz bychom zde kladli na dobré izolace především z důvodu rostoucích nákladů na vytápění a proto, že opatření ve stavbě, které nyní provedete budou mít dlouhodobou životnost, několikrát další, než například životnost kotle.

Pro informaci přikládáme hodnoty „U" pro jednotlivé ohraničující konstrukce z normy, které by se měl snažit návrh opravy dosáhnout: Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro podlahu přilehlou k zemině je 0,45 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,30 (W/m2.K). Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro obvodovou stěnu těžkou je 0,38 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K). Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro obvodovou stěnu lehkou je 0,30 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K). Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace je 0,30 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K). Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro střechu plochou plochou a šikmou do 45° je 0,24 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,16 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby při návrhu byly naplněny hodnoty doporučené. Předběžné posouzení a návrh zateplovacích opatření a energetické náročnosti domu můžete získat v rámci služby Energetický průkaz ECČB, více na www.eccb.cz, odkaz služby.

Dotaz zpracovalo Energy Centre České Budějovice

Zpět

Vyhledávání

© 2008 - 2020 Všechna práva vyhrazena. Aktualizace: 21. 12. 2019. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Vytvořeno službou Webnode