<-------------- termosnímek

Kritická místa úniku tepla v podkroví

31.10.2011 09:37
  1. Nejcitlivějšími místy pro úniky tepla jsou kouty vzniklé křížením částí krovů a ta místa, kde jsou malé mezery. To je například u styku pozednice s krokvemi, mezi kleštinami zejména u krokve a vazného trámu a podobně. Zde je nutné dát si pozor na to, aby tepelná izolace byla skutečně všude.
  2. Dalším problémem podkroví je infiltrace, tedy pronikání vnějšího vzduchu do interiéru a obráceně. Zde je nutné provést důslednou parotěsnou zábranu, která zabraňuje i tomuto proudění vzduchu. Častým místem, kudy proudí vzduch, je vytrubkování elektroinstalace. Fouká pak dovnitř zásuvkami, anténou, lustrem, někdy i vypínači.
  3. Další kritické místo je zafukování exteriérového vzduchu do tepelné izolace. Tím dochází k prochládání této izolace a ta je prakticky neúčinná, anebo má omezenou činnost. Zde je vhodné provést důkladně protivětrnou fólii. Obvykle jde o pojistnou hydroizolaci, která je položena kontaktně na tepelnou izolaci a zabezpečena tak, aby pod ní nefoukalo. Ve své praxi jsem se setkal s jedním extrémem, kdy sádrokartonová stěna mezi dvěma obytnými místnostmi měla místy teplotu téměř shodnou s teplotou venku (vnější teplota byla cca +2°C, povrchová teplota stěny +3,2°C). Bylo to způsobeno tím, že skrz dům foukal vítr a v tomto místě měl vzduch za sádrokartonem prakticky teplotu exteriéru.
  4. Další kritické místo v podkroví jsou průniky různých konstrukcí skrz tepelnou izolaci. Těmito konstrukcemi mohou být nosné stěny, štítové stěny, komín,odvětrání kanalizace a podobně. Dochází zde totiž k vedení tepla ve svislém směru. Povrch v interiéru je pak studený a kondenzuje na něm vodní pára.
  5. V podkroví také dělá problémy složitější tvar místností a nábytek umístěný tak, že brání proudění teplého vzduchu do koutů. Vznikají zde studené vzduchové kapsy, v nichž je vlhkost vzduchu stejná jako v celém prostoru. Ta pak může na studených površích kondenzovat.
  6. Velkou pozornost je nutné věnovat střešním oknům. Tato okna musí být důkladně izolována. Správně by měla okolo sebe mít límec z tepelné izolace tak,aby nás od exteriéru neoddělovalo pouze prkno silné několik centimetrů.
  7. Pod každým střešním oknem by měl být radiátor ústředního topení, nebo výdech teplovzdušného vytápění.
  8. Pokud máte místnosti v podkroví menší než ve spodním patře, tedy pokud jsou u obvodu hluchá místa mezi obvodovou stěnou a střechou na jedné straněa stěnou pokoje na straně druhé, může v těchto místech docházet ke kondenzaci vodní páry. Pokud jste přinuceni takovouto kapsu udělat, abyste měli v místnostiu obvodu nějakou výšku stěny, je vhodné tuto kapsu odvětrat do exteriérua důkladně tepelně izolovat u vytápěných stěn. Druhou možností je tuto kapsu celou zaplnit jakoukoliv tepelnou izolací.
  9. Je velmi nutné věnovat pozornost parotěsné fólii, jež má za úkol nepropouštět vodní páru z interiéru do konstrukce. Parozábranu je nutné slepovat speciálními, k tomu určenými páskami a po obvodě těsnit pěnovou páskou.

Zdroj: https://www.revitalizace.com/stavba-domu/kriticka-mista-uniku-tepla-v-podkrovi-/

Autor: Ing. Roman Šubrt, specialista na oblast energií, energetický auditor www.e-c.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2008 - 2020 Všechna práva vyhrazena. Aktualizace: 21. 12. 2019. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Vytvořeno službou Webnode