<-------------- termosnímek

Nová zelená úsporám startuje od 22. 10. 2015

01.11.2015 05:54

Podpora solárních fotovoltaických systémů

Novinkou je podpora fotovoltaických systémů, a to jak u dokončených rodinných domů, tak u novostaveb. Podporu 35 000 korun získají systémy pro přípravu teplé vody, které pokryjí potřebu tepla alespoň z 50 %. Vyšší dotace získají systémy napojené na distribuční soustavu, umožňující využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Podmínkou je alespoň 70% využití zisku systému k pokrytí spotřeby v budově. Dotace v takovém případě může být až 100 000 korun.

Kombinace programu Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací

Ve třetí výzvě již nebudou moci fyzické osoby žádat o dotace Nová zelená úsporám na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. 7. 2015. Nově je možnost dotace čerpat z kotlíkových dotací. Pokud se současně žádá v oblasti podpory A, resp. pokud podpora oblasti A vyžaduje výměnu zdroje, lze Novou zelenou úsporám kombinovat s kotlíkovou dotací.

Podpora připojení k soustavě zásobování teplem

V této nové oblasti lze získat 40 000 Kč. Peníze se poskytují na výměnu zdroje na tuhá fosilní paliva, který nedosahuje parametrů 3. emisní třídy. Soustava zásobování teplem však musí využívat alespoň z 50 % obnovitelné zdroje. Podpora se poskytuje na zřízení rozvodu od hranice pozemku k předávací stanici včetně ohřevu teplé vody a zařízení pro měření a regulaci.

Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Tato podpora je nově poskytována i samostatně. Podmínkou je dosažení úspory měrné potřeby tepla alespoň 20 %. Výše podpory je 100 000 korun pro centrální systémy a 75 000 korun pro systémy decentrální.

 

Zdroj: TZB info

Zpět

Vyhledávání

© 2008 - 2020 Všechna práva vyhrazena. Aktualizace: 21. 12. 2019. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Vytvořeno službou Webnode