<-------------- termosnímek

Podmínky měření - termografie

Podmínky pro zhotovování termosnímků z exteriéru u staveb jsou následující

  • nejvhodnějším obdobím je zima,
  • venkovní teplota méně než 5 °C,
  • 12 hod. před měřením a v jeho průběhu by nemělo na měřený objekt svítit slunce - přímý sluneční svit,
  • rozdíl teplot interiéru a exteriéru minimálně 15 °C (optimální je 20 °C a více), alespoň 24 hod. před měřením,
  • v objektu jsou důležitá zavřená okna a dveře na vnějším plášti budovy,
  • 24 hod. před měřením a v jeho průběhu by nemělo pršet,
  • měření nemůže být prováděno za hustého sněžení,
  • rychlost větru nesmí přesáhnout 3 ms-1, tj. 10 km/h.

Termosnímkování v energetice, strojírenství a průmyslu není v podstatě omezeno

Pokud uvedené podmínky nejsou dodrženy, může dojít ke zkreslení výsledků termovizního měření.

Diagnostiku tepelného chování budov provádíme infračervenou nekontaktní metodou dle ČSN EN 13187, používáme termokameru. Vizuálně se sleduje rozložení povrchové teploty na venkovním nebo vnitřním povrchu obvodového pláště. Vyhledávají se tepelné ztráty, tepelné mosty a únik tepla. Rozhodnutí, zda provést měření z exteriéru nebo interiéru se řídí především záměrem měření a možnostmi realizace termosnímkování s ohledem na vyloučení výše zmíněných negativních vlivů. Měření realizujeme termokamerou - termovizním měřením. Jiné metody nepoužíváme.

Přehled služeb termografie a aktuální ceník termovizního měření Vám usnadní orientaci v našich službách termosnímkování. Postup termosnímkování.

Zvýhodněné balíčky služeb termografie

Inspekce 4 Basic 8 Standard 12 Full

Vyhledávání

© 2008 - 2019 Všechna práva vyhrazena. Aktualizace: 11. 8. 2019. Diagnostiku tepelného chování budov provádíme infračervenou metodou dle ČSN EN 13187. Měření realizujeme termokamerou. Jiné metody nepoužíváme. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Vytvořeno službou Webnode