<-------------- termosnímek

Termovizní měření - naše služby

Rozsah poskytovaných termovizních měření ve stavebnictví, energetice, strojírenství a letecká termografie.

Termovize ve stavebnictví

 • obvodové pláště - termosnímek odhaluje tepelné mosty, nedokonalou izolaci, umožňuje kontrolu po zateplení, termosnímky ukáží únik tepla a tepelné ztráty
 • střešní konstrukce - poškození střechy, detekce vlhkosti, nedostatečná izolace
 • vnitřní části budov - tepelné mosty, detekce vlhkosti, podlahové vytápění, kontrola vysoušení zdiva
 • poptávkový formulář, ceník služeb

Termovizní měření - stavebnictví - ukázka

Služby pro oblast Energetiky a Strojírenství

 • rozvody el. energie vn, nn -  venkovní vedení a venkovní rozvodny, vnitřní rozvodny, rozvaděče, kabely
 • el. stroje a zařízení -  generátory, motory, spínací, ochranné a jistící prvky
 • fotovoltaika FVE - rozvody, střídače a fotovoltaické panely
 • poptávkový formulář, ceník služeb

Termovizní měření - energetika - ukázka

Služby pro průmyslové aplikace

Termovizní měření - průmysl - ukázka

Služby letecké termografie

 • produktovody: rozvody vody, rozvody tepla, plynovody, ropovody …. Vyhledávání produktovodů uložených pod i nad povrchem a jejich lokalizace. Analýza rozvodů, diagnostika, detekce poruch, předcházení haváriím, kontrola kvality izolace potrubí
 • tepelné ztráty budov: registrace úniků tepla ze střech a zdí budov, plošné snímkování městských aglomerací
 • skládky odpadů, depozity, haldy, výsypky, kontaminace, ekologické zátěže
 • geologie, vyhledávání tektonických poruch, kontaminace
 • vodní díla, hráze, znečištění vodních ploch, zdroje znečišťování vodních ploch
 • klimatické analýzy, monitoring městských aglomerací v tropických dnech
 • podzemní stavby, stará důlní díla, archeologie
 • monitorování stavu populace živočichů
 • poptávkový formulář

Termovizní měření - letecká - ukázka

Doplňkové služby

 • Pronájem termokamery -  služba určena pro firemní zákazníky. Termokameru pronajímáme dle individuálních potřeb na základě samostatně uzavřené dohody. Tato služba je určena pro znalce a jiné specialisty v oboru, kde je předpoklad využití termokamery při výkonu jejich odborné činnosti.
 • Právní poradenství - doplňková služba využitelná v reklamačních, soudních nebo správních řízeních. U této služby spolupracujeme s advokátní kanceláří a soudním znalcem se specializací na nemovitosti. Právní poradenství  je vhodné jak pro investory, tak pro stavební dodavatele při řešení reklamací. Služba nemusí být spojena s poskytováním ostatních našich služeb.
 • poptávkový formulář

Zpracování výsledků termosnímkování

 • v případě zájmu po měření obdržíte závěrečnou zprávu o provedeném termovizním měření doplněnou originály termosnímků ve viditelném a IR spektru.

Termovizní měření - závěrečná zpráva - ukázka

Pro stanovení ceny termovizního měření většího rozsahu prosím využijte poptávkový formulář, obratem vám zašleme cenovou kalkulaci.

Využíváme nejmodernější techniku

 • odolná, výkonná a certifikovaná infrakamera
 • rozlišení čipu 160 x 120 pix
 • rozsah měření -20°C až +250°C
 • teplotní citlivost 0,1°C
 • vestavěný fotoaparát 1600 x 1200 pix
 • přesnost 2°C nebo 2%
 • automatické zaostřování
 • AGT: Auto Gate Technology
 • IR Fusion (prolnutí reálného a IR snímku)
 • laserový zaměřovač

Fotogalerie: Termosnímky.net

1 | 2 | 3 >>
/album/fotogalerie-termovizni-sluzby-priklady/if-light-png/
/album/fotogalerie-termovizni-sluzby-priklady/ir-cpu-png/
/album/fotogalerie-termovizni-sluzby-priklady/ir-desk-png/
/album/fotogalerie-termovizni-sluzby-priklady/ir-el-png/
/album/fotogalerie-termovizni-sluzby-priklady/ir-el2-png/
1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2008 - 2019 Všechna práva vyhrazena. Aktualizace: 11. 8. 2019. Diagnostiku tepelného chování budov provádíme infračervenou metodou dle ČSN EN 13187. Měření realizujeme termokamerou. Jiné metody nepoužíváme. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Vytvořeno službou Webnode